Monday, October 15, 2007

המשימה פורטרייט

צור שני צילומי פורטרייט כאשר את/ה חושב על האלמנטים הבאים:

הגשה בכיתה גודל מינימלי של הדפסים 20 על 30 ס"מ


ראו כאן מצגת על הפורטרייט

סילבוס
המכון האקדמי חולון

ד"ר שלמה אברהמוב

בית הספר לעיצוב

099524332

artman2002@gmail.com

קורס צילום 1

צילום 1 הוא קורס של ארבע שעות שבועיות המהווה מבוא לצילום והיבטיו השונים. הקורס ישלב לימודים מעשיים ועיוניים. הקורס יעביר מושגים מעשיים בצילום, כמו למשל תפעול המצלמה, קומפוזיציה, שימוש במצבי אור שונים וסיורים צילומיים.

חלקו העיוני של הקורס יסקור עבודות של צלמים חשובים ויקנה הבנה יותר עמוקה של מדיום הצילום ושימושיו השונים. קורס זה מלווה באתר אינטרנט שירכז את הפעילויות השונות של הקורס. המשימות העיוניות שינתנו בו ירחיבו את ההבנה שלנו במשמעויות הצילום והן חובה לביצוע.

מטרה נוספת של הקורס היא לאפשר ללומדים על ידי החומר שיועבר שימוש יותר אפקטיבי בצילום ברמה האישית והמקצועית.

הנך נדרש/ת להשתתף בכל ההרצאות והפעילויות בכל שבוע, ולהגיש את כל העבודות הנדרשות בזמן. אם אין באפשרותך להשתתף בשיעור מסוים אנא הודע/י למרצה מראש.

ציוד נדרש

מצלמה: מצלמה דיגטאלית (Megapixel 6.0) Prosumerהניתנת להפעלה ידנית של מהירות התריס והצמצם (לא אוטומטית No Pocket,) מומלץ: מצלמת SLR דיגיטאלית וחצובה למצלמה

חנויות צילום מומלצת:

האחים יוגנד -בן יהודה, 5 תל אביב 03,5174829

פוטו פילם -אלנבי 84, תל אביב 03,5162240

רשימת נושאים לביצוע

1 עומק שדה

2 צילום פורטרייט

3 תנועה ( משמעות מהירות התריס)

4 איכויות של אור

5 טבע דומם

6 צילום מודל בסטודיו

7 צילום מקום

8 סיפור חזותי

9 פורטרייט עצמי כמו

10 משימות באתר הקורס

פרויקט סיום יוגש בסיום הקורס ויישם את הנושאים שהועברו, בחירת הנושא תהייה אישית.

הציון הסופי של הקורס יורכב משילוב הערכות של העבודות הנ"ל ופרויקט הסיום.

רשימה של צלמים/אמנים המומלצים לעיון:

Andre Kertesz- Robert Frank- Ralph Gibson Ray Man- - Paul Outerbridge

Francesca Woodman – Atget – Sarah Moon -- Shirin Neshat – E. Weston

אתר הקורס: http://photostudy.blogspot.com/